Saturday, February 12, 2011

Kaffine - first try

I put up the norwegian version here at first - it will be translated L8er.

*****************
Total Fiasko
Total fiasko
1 stk Jessops C41 100ISO film, eksponert i Minolta Dynax 3000i.
Fremkalt i 320 ml 10X kaffe-uttrekk som skissert over, tilsatt 17,35 gram krystall soda.
(11 US fl. oz, 3 level tsp soda)
Fremkalt i 30 minutter, ved 20 grader celsius, normal agitasjon for såpass lang fremkallertid, 30 sek til å begynne med, deretter 3 tank-vendinger pr 2 minutter, mot slutten av fremkallertiden 3 tank-vendinger pr minutt.
30 minutter fremkallingstid.
Stoppebad 3 mellomskyllinger med 20 grader vann for å holde kaffe ute av fixerbadet og stoppe fremkalling med nøytralt pH vann.
Fixert 15 minutter med Ilford fix.
Filmen ble HELT BLANK, ikike antydning til tegning ikke spor av negativtegning.
Ettersom eventuell rest-kaffeinsyre er extrahert så godt det lar seg gjøre med normale midler, og konsentrasjonen er ca 10 ggr høyere enn skissert annetsteds, og ettersom ALL kaffe inneholder kaffein-syre til omtrent samme nivå (innefor 1/2 til 2 ggr) er dette IKKE en farbar vei.
Jeg skal kjøre gjennom en film i morgen, fremkalle med samme opplegg men med 20 gr kaustisk soda (lut, NAOH) bare for å slå dette fast en gang for alle, og runde av med en film fremkalt med pulverkaffe og soda alene.
Det er ingen bilder å legge ut på den andre gruppa, det ser ut som en ueksponbert film og det kan jeg garantere at filmen var - korrekt eksponert mener jeg.
Bummer.

No comments:

Post a Comment